Home / Updates

2020 most impactful year ever

Meer serotonine? Minder entropie? Ideeën die de wereld een beetje mooier maken?